Συντελεστές

Η τεχνική υποστήριξη του έργου πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ομιλούντων Βιβλίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος. 

Υπεύθυνος υλοποίησης εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς: 
Μηλιώνης Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Σχεδιάστριες Ιστοσελίδας:
Λάμι Γκρέτα και Στούρη Αντωνία, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Υπεύθυνη έργου: 
Μήλα Γεωργία, Διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Φάρου Τυφλών της Ελλάδος

Ομάδα έργου Φάρου Τυφλών της Ελλάδος:
Ακλήρου Μαρίνα, Έβερτ Σταυριάνθη, Πανάγου Αλίκη και Φωτεινιά Εύα


Το έργο υλοποιήθηκε χάρις στην ευγενική οικονομική υποστήριξη  του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη προς τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος το 2021.