Καλώς ήρθατε στην Δανειστική Βιβλιοθήκη του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, έχει μακρά και σπουδαία παράδοση στην παραγωγή και διάθεση Ομιλούντων Βιβλίων σε τυφλούς της χώρας και όχι μόνο, προάγοντας την με κάθε τρόπο πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφόρηση, στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, αποτελώντας παράλληλα πεδίο ψυχαγωγίας και συντροφιάς. 

Η Βιβλιοθήκη Ομιλούντων βιβλίων του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1958, με την υποστήριξη ευαισθητοποιημένων ομάδων της τότε Αθηναϊκής κοινωνίας, για να καλύψει (στοιχειωδώς τότε) τις μαθησιακές ανάγκες των τυφλών σπουδαστών και να αποτελέσει πηγή επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας όλων των ατόμων με προβλήματα όρασης. Οι ηχογραφήσεις γίνονταν από εθελοντές κατ’ οίκον σε μαγνητόφωνα ταινίας, ενώ η αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών έργων αποτελούσε πραγματικό άθλο με τα πενιχρά υλικοτεχνικά μέσα της εποχής. Με το πέρασμα του χρόνου, καθώς αυξανόταν ο αριθμός των σπουδαστών και η σχετική ζήτηση, η εθελοντική προσφορά και τα προαναφερόμενα μέσα, δεν επαρκούσαν πλέον. Yπήρχε πλέον ανάγκη για μια οργανωμένη και στοχευμένη δομή προς εξυπηρέτηση των τυφλών ωφελούμενων. 

Έτσι, όταν ο φορέας μας απέκτησε το 1975 τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του, για το πρώτο που έλαβε μέριμνα, ήταν η δημιουργία τριών πλήρως εξοπλισμένων Studios Hχογράφησης και η συστηματική και οργανωμένη λειτουργία της βιβλιοθήκης του, από ειδικευμένους υπαλλήλους.

Οι αναγνώστες μας σήμερα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πάνω από 6.000 σωζόμενους τίτλους βιβλίων, οι οποίοι διαρκώς εμπλουτίζονται, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Υπηρεσίας για απόλυτη προσαρμογή στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες-απαιτήσεις των χρηστών για ολοένα και περισσότερους τίτλους βιβλίων και σύγχρονους τρόπους πρόσβασης σε αυτούς. Σε αυτή την προσπάθεια έχουν καταλυτικά συμβάλλει πολύτιμοι Υποστηρικτές και εθελοντές, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

Μέσα στις δεκαετίες η Βιβλιοθήκη μας, όπως και στο σύνολό του ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, έχει χαράξει μια μακρά πορεία και έχει θεμελιωθεί ως σπουδαία κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευτική κυψέλη, που επιμορφώνει, ψυχαγωγεί, δημιουργεί ισότιμες ευκαιρίες και γεφυρώνει κενά. 

Μέσω αυτής της Πλατφόρμας, που περιλαμβάνει όλους τους τίτλους βιβλίων του Φορέα, οι οποίοι επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται διαρκώς, οι πιστοποιημένοι τυφλοί αναγνώστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το ψηφιακό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί το βιβλίο ως πηγή γνώσης αλλά και  ψυχαγωγίας να καταφθάνει σε οποιονδήποτε τυφλό ή μερικώς βλέποντα με εύκολες διαδικασίες, δίχως χωρο-χρονικά εμπόδια και περιορισμούς.

Δίνεται ο κατάλογος με τα ομιλούντα βιβλία: